Mondzorg Preventa op locatie

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Een gezonde en frisse mond is belangrijk om goed te kunnen eten, praten en lachen, Het geeft de mens comfort en zekerheid; met name als zij dichtbij anderen zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouderen met een gezonde mond een beter kwaliteit-van-leven hebben en daarnaast ook langer leven. Een slechte mondgezondheid vormt een risico voor de algehele gezondheid.

Veel aandoeningen bij ouderen worden in de mond zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van pijnklachten, bloedingen, wondjes, ontstekingen en/of terugkerende schimmels.

Een slechte mondgezondheid verhoogt de kans op aderverkalking, hart- en vaatziekten, reuma, longontsteking en op hersenaandoeningen zoals Alzheimer dementie.

Slechte mondzorg kan leiden tot ondervoeding waardoor andere problemen kunnen ontstaan zoals vallen, slechte wondgenezing en slecht gereguleerde suikerziekte. Het is daarom van levensbelang om te streven naar een goede mondzorg.

Bij Mondzorg Preventa kunt u direct een afspraak maken bij een van onze specialisten.
U heeft hiervoor geen doorverwijzing nodig.

 

 

Doelgroep

Kunt u door uw gezondheid tijdelijk of permanent niet meer naar een tandarts of mondhygiënist? Wij bieden uitkomst door bij u aan huis te komen. Ongeacht de omstandigheden waardoor u geen behandeling heeft gehad bent u bij ons aan het goede adres. Onze dienstverlening is bijvoorbeeld geschikt voor rolstoel-gebonden of bedlegerige mensen.

Iedereen kan in aanmerking komen voor een mondhygiënist aan huis. Hoewel met name kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen worden behandeld zijn onze diensten bedoeld voor patiënten van alle leeftijden en achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan kinderen, mensen met autisme, verstandelijke beperking of angstklachten.

Mensen worden steeds ouder en wonen langer zelfstandig. Daarbij houden zij langer hun eigen gebit in stand, eventueel aangevuld met kronen, bruggen, plaatjes, frames of implantaten. Waar voor ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis vaak mondzorg op locatie is geregeld, zijn zelfstandig thuiswonende ouderen aangewezen op een tandartspraktijk buiten de deur.

Het komt vaak voor dat ouderen een tandartspraktijk om uiteenlopende redenen niet meer kunnen bezoeken. Toch kan een goed verzorgd gebit veel gezondheidsklachten helpen te voorkomen.

Behandeling

De mondhygiënist (al dan niet aan huis) richt zich op preventie en mondverzorging om tandvlees- en andere mond gerelateerde problemen te voorkomen en te bestrijden. De mondhygiënist vraagt, kijkt, meet en registreert onder andere de conditie van uw mond. Wij kijken niet alleen naar de tanden maar ook het tandvlees, de tong, wangen, lippen en slijmvliezen. In combinatie met uw andere gezondheidskenmerken wordt een doelgericht behandelplan opgesteld.

Een groot deel van de behandeling bestaat uit het geven van instructies en het aanleren van gewoontes om de mond optimaal gezond te houden. Indien nodig wordt verzorging, begeleider, mantelzorger of partner betrokken bij de uitvoering van de instructies en/of adviezen.

Naast behandeling(en) werken wij ook preventief. Het voorkomen van problemen is immers beter dan genezen. Wij kunnen een essentiële rol spelen bij het voorkomen van gaatjes en tandvleesontstekingen.

 

 

Tarieven en vergoeding

De kosten voor een behandeling door de mondhygiënist thuis zijn gelijk aan de kosten voor een  behandeling in de praktijk, afgezien van de toeslag (C80) voor ‘mondzorg aan huis’.

Alle tarieven binnen de tandheelkunde worden bepaald door de overheid. De Nederlandse Zorgautoriteiten leggen de tarieven vast in codes. De tarieven voor 2020 leest u hier.

De mondhygiënist aan huis maakt voornamelijk gebruik van de onderstaande codes:

De meest gebruikte codes *:

C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Medische anamnese € 22,16
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,07
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en/of (preventief) toedienen medicament € 5,83
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 14,58

*aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie over vergoedingen

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Bent u ouder dan 18 jaar? Als u een aanvullende tandarts verzekering heeft kunt u in aanmerking komen voor vergoeding. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw pakket. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

We kunnen uw factuur (nog) niet rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. Als u een tandartsverzekering heeft kunt u uw factuur zelf declareren. U krijgt dan geheel en of een deel van de kosten vergoed. Hoeveel hangt af van uw pakket. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Contact

Als we met een behandeling bezig zijn, dan kunnen we niet altijd direct telefonisch te woord staan. U kunt ten alle tijden een voicemail inspreken, e-mailen, een SMS sturen en/of Whatsappen.
We proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.