Hoe is het gesteld met de mondgezondheid
van de bewoners in uw zorginstelling?

Bij Mondzorg Preventa kunt u direct een afspraak maken voor een visite bij uw zorginstelling.

Mondzorg voor ouderen

Niet iedereen is in de gelegenheid om onze praktijk te bezoeken. Echter, mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging. Een gezonde en frisse mond is nodig om goed te kunnen eten, praten en te lachen. Het geeft de mens comfort en zekerheid; met name als zij dichtbij anderen zijn.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat slechte mondgezondheid de kans verhoogt op aderverkalking, hart- en vaatziekten, reuma, longontsteking en hersenaandoeningen zoals Alzheimer dementie. Daarnaast kan slechte mondzorg leiden tot ondervoeding waardoor andere problemen kunnen ontstaan zoals vallen, slechte wondgenezing en slecht gereguleerde suikerziekte. Indien onbehandeld kunnen ontstekingen van het tandvlees ook uitbreiden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Het is daarom van levensbelang om te streven naar een goede mondzorg.

Onze dienstverlening

  • Gespecialiseerd in mondzorg op locatie
  • Mobiele teams waarbij behandelingen plaatsvinden in een vertrouwde omgeving (bijvoorbeeld in de kamer van cliënt)
  • Geen gedoe met reizen naar de praktijk
  • Onze dienstverlening is onder andere geschikt voor rolstoelgebonden en bedlegerige mensen.
  • Wij bieden advies, preventieve voorlichting en educatie aan zorgprofessionals
  • Zorg op maat met hart voor de cliënt
  • Vaak wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed

Een goed verzorgd gebit voorkomt veel gezondheidsklachten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij beschikken over de benodigde hulpmiddelen om een volledige mondhygiëne behandeling bij uw zorginstelling te leveren. Onze uitrusting kan binnen tien minuten opgebouwd worden. Op locatie geven wij advies en voorlichting aan de verzorgenden om de mondverzorging zo goed mogelijk uit te voeren. Wij leggen de behandelingen en adviezen vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Mondzorg moet aansluiten binnen de intramurale zorgprocessen. Wij helpen met de implementatie binnen de verschillende lagen in uw instelling. Hierdoor waarborgen wij de kwaliteit van de zorg.

Vergoeding

Wij hanteren de standaardtarieven die wettelijk zijn vastgelegd oor de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De kosten van de behandeling op locatie zijn gelijk aan de kosten voor een behandeling in de praktijk. Heeft de client een WLZ indicatie inclusief behandeling? Dan vindt de vergoeding plaats via het zorgkantoor. In alle andere gevallen kunnen de behandelkosten bij de eigen verzekeraar gedeclareerd worden (mits men aanvullend verzekerd is voor mondzorg).

Voor een actuele overzicht van de prijzen kunt u hier terecht.