Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau opgeleide paramedicus, die zich bezighoudt binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De titel mondhygiënist is een wettelijk beschermde titel en mag alleen uitgevoerd worden door diegene die in het bezit is van een diploma Mondzorgkunde. De taken die de mondhygiënist uitvoert, zijn in de eerste instantie gericht op preventie. Daarnaast behandelt de mondhygiënist indien nodig het tandvlees en vult de gaatjes.

De mondhygiënist richt zich primair op het voorkomen van tandvleesaandoeningen en cariës door:

 • uw mondsituatie in kaart te brengen, tandheelkundige afwijkingen te screenen en een passend behandelplan op te stellen;
 • voorlichting en instructies te geven over gebitsverzorging, zoals tandenpoetsen en het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen;
 • instructies en voorlichting te geven aan kinderen en tieners;
 • plaque, tandsteen en aanslag te verwijderen en worteloppervlakten glad te maken, zo nodig met behulp van verdoving;
 • gebit beschermende middelen aan te brengen, zoals fluoride;
 • gebitsafdrukken te maken, bacterieel onderzoek te doen en in opdracht van de tandarts röntgenfoto’s te maken;
 • uitgebreide voorlichting te geven over het ontstaan van gaatjes, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag zoals duimen op het gebit;
 • een ‘laklaag’ aan te brengen op tanden en kiezen, vullingen te polijsten en het gebit te bleken;
 • kleine gaatjes te vullen, in opdracht van de tandarts;
 • samen te bepalen hoe u uw hele leven lang een gezonde, schone mond kunt hebben en houden.

In de volgende gevallen wordt u geadviseerd om naar de mondhygiënist te gaan:

 • Als het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • Als tanden of kiezen los gaan staan
 • Als het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • Als het tandvlees terugtrekt
 • Als er regelmatig gaatjes ontstaan
 • Als er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • Als er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • Als de mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

Ieder gebit kan te maken krijgen met tandsteen of aanslag. Ook gevoelige tandhalzen en teruggetrokken of bloedend, ontstoken tandvlees zijn veelvoorkomende ongemakken. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om al vanaf jonge leeftijd regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. Ook als je cariës (gaatjes) hebt, of last hebt van een slechte adem, kan de mondhygiënist uitkomst bieden. Deze ‘aandoeningen’ betekenen lang niet altijd dat er sprake is van een slecht gebit. Het is echter wel belangrijk dat de mondhygiënist ze behandeld om erger te voorkomen. Of liever nog, dat u samen met de mondhygiënist de aandoeningen voor bent met regelmatig onderhoud. Preventieve mondzorg dus.

Door de patiënt goed in te lichten en te kiezen voor het juiste behandelplan kan een optimale mondhygiëne gecreëerd worden. Hiervoor hebben wij een aantal zaken van u verwacht:

 • Legitimatiebewijs
 • Verzekeringspasje
 • Ingevulde anamneseformulier
 • Meest recent medicatielijst

Bij een eerste afspraak plannen we 40-60 minuten tijd. Tijdens deze afspraak kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd:

 • Uw wensen en verwachtingen worden besproken
 • Medische vragenlijst wordt met u doorgenomen
 • Het uitvoeren van een intra- oraal onderzoek
 • Het maken van een pocketstatus/parodontiumstatus, waarbij de gezondheid van het tandvlees in kaart wordt gebracht
 • Het geven van voorlichting en instructies
 • Het bespreken van het behandelplan
 • Wanneer de tijd het toelaat kan eventueel al worden begonnen met de behandeling

Afhankelijk van de tijd en uw situatie kan het zijn dat vervolgafspraken nodig zijn om de behandeling te voltooien. In dat geval worden er een of meerdere nieuwe afspraken gemaakt.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de kosten vergoed uit de basisverzekering.

Bent u ouder dan 18 jaar? Als u een aanvullende tandarts verzekering heeft kunt u in aanmerking komen voor vergoeding.

We kunnen uw factuur (nog) niet rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. Als u een tandartsverzekering heeft moet u uw factuur zelf declareren. U krijgt dan geheel of een gedeelte van de kosten vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekeringspakket. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde zult u ook de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen tot het maximaal verzekerd bedrag.

Tarieven 2021

Consultatie en Diagnostiek

C11 Periodieke controle €22,91
C13 Probleemgericht consult €22,91
C80 Mondzorg aan huis €18,09
C91 Pocketregistratie €36,18
C92 Parodontiumregistratie €72,35
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €22,92
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt €108,53


Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €13,52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €27,13
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €6,03
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €18,09
M40 Fluoridebehandeling €15,07

Verdoving

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €15,07
A15 Oppervlakte verdoving €7,84

Tandvleesbehandelingen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €174,85
T021 Grondig reinigen wortel, complex €32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €66,32
T042 Consult parodontale nazorg €91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg €162,19

Bij een gemaakte afspraak reserveren wij speciaal voor u tijd. Wij verzoeken u dan ook om op tijd te komen, zodat we u de zorg kunnen bieden die nodig is.

Bent u verhinderd en wilt u de afspraak verplaatsen of annuleren? Dit kan uiterlijk tot 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail. Bij niet-nagekomen afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt 50% van het behandeltarief in rekening gebracht.

De patiënt staat bij ons centraal. Er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent. U kunt gerust met ons contact opnemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Voor klachten verzoeken wij u om een e-mail of brief per post te sturen.

Preventa is aangesloten bij NVM mondhygiënisten. Indien we samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan kunt u terecht bij de NVM patiëntenfolder klachtenregeling.