Intake

Zoals de naam (Preventa) het al zegt, hechten we veel waarde aan preventie. Door de patiënt goed in te lichten en te kiezen voor het juiste behandelplan kan een optimale mondhygiëne gecreëerd worden.

Wat u mee moet nemen voor een intake afspraak

 • Legitimatiebewijs
 • Verzekeringspasje
 • Ingevulde anamneseformulier
 • Meest recent medicatielijst

Bij een eerste afspraak plannen we 40-60 minuten tijd. Tijdens deze afspraak kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd:

 • Uw wensen en verwachtingen worden besproken
 • Medische vragenlijst wordt met u doorgenomen
 • Het uitvoeren van een intra- oraal onderzoek
 • Het maken van een pocketstatus/parodontiumstatus, waarbij de gezondheid van het tandvlees in kaart wordt gebracht
 • Het geven van voorlichting en instructies
 • Het bespreken van het behandelplan
 • Wanneer de tijd het toelaat kan eventueel al worden begonnen met de behandeling

Vervolgbehandeling

Afhankelijk van de tijd en uw situatie kan het zijn dat vervolgafspraken nodig zijn om de behandeling te voltooien. In dat geval worden er een of meerdere nieuwe afspraken gemaakt.